Hervorming van de dividendbelasting in 2024: Wat Verandert er en Hoe Beïnvloedt het Jou?

In 2024 ondergaat de dividendbelasting een significante verandering: het kabinet introduceert twee belastingschijven voor het ‘box 2-inkomen’. Voor bedragen tot € 67.000 geldt een tarief van 24,5%, terwijl alles daarboven tegen 33% wordt belast. Deze nieuwe structuur beoogt de opstapeling van winsten in bv’s te verminderen en een meer gelijke belastingheffing tussen diverse inkomens te bewerkstelligen.

Waarom Twee Tariefschijven in Box 2?

Deze aanpassing komt voort uit het streven van de regering om het langdurig oppotten van belastbare inkomsten in een bv tegen te gaan. Het lagere tarief beoogt ondernemers te stimuleren winsten vaker uit te keren. Tevens tracht deze maatregel een gelijkere belasting van inkomens voor ondernemers, zelfstandigen en werknemers te bewerkstelligen.

Dezelfde reden heeft eerder geleid tot het afschaffen van de doelmatigheidsmarge in 2023. Deze marge gaf de DGA de mogelijkheid om zijn salaris te verlagen ten opzichte van een soortgelijk dienstverband.

Wanneer Betaal je Belasting in Box 2?

Enkel als je voordelen hebt genoten uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een bedrijf, ben je belastingplichtig in box 2. Maar wat houdt dat precies in? Dit wordt verderop uitgelegd.

Wat betekent Aanmerkelijk Belang?

Je hebt een aanmerkelijk belang wanneer je alleen of samen met je fiscale partner minimaal 5% bezit van:

  • Aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een bv
  • Lidmaatschapsrechten in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

Zowel je fiscale partner als familieleden die meer dan 5% bezitten van dezelfde vennootschap kunnen een aanmerkelijk belang hebben. Dit geldt voor familie in de rechte lijn, zoals ouders, kinderen, kleinkinderen, en familieleden van hun fiscale partners.

Impact op Financiële Constructies

Met de nieuwe regelgeving worden leningen van de eigen vennootschap beperkt. Sinds dit jaar wordt meer dan € 700.000 lenen als ‘excessief’ beschouwd en boven dit bedrag wordt belast tegen het tarief van box 2.

De regeling geldt niet alleen voor leningen aan de DGA en zijn of haar fiscale partner, maar ook voor leningen aan hun familieleden. Een uitzondering wordt gemaakt voor financiering van de eigen woning.

Conclusie: Nieuwe Tarieven in 2024

De tariefsveranderingen in box 2 kunnen aanzienlijke invloed hebben op je belastingafdracht. Het lagere tarief van 24,5% tot € 67.000 biedt voordelen, maar inkomen daarboven wordt belast tegen 33%. De keuze voor het meest voordelige tarief hangt af van de hoogte van het aanmerkelijk belang.

Met deze hervorming in 2024 zullen dividenduitkeringen anders belast worden. Het gecombineerde toptarief in box 2 zal bijna 51% bedragen vanaf januari 20241.
  1. https://www.dezaak.nl/financien/belastingen/dividendbelasting-2024-doe-je-voordeel-met-de-veranderingen-in-box-2/
    ↩︎