Inkomstenbelasting 2024: Aanpassingen in Tariefschijven en Grenzen in Box 1

Het Belastingplan 2024 introduceert aanzienlijke wijzigingen in de inkomstenbelasting. Wat betekenen deze aanpassingen precies?

Verhoogde Inkomensgrens Tweede Belastingtarief in Box 1

Oorspronkelijk werd verwacht dat het tweede belastingtarief in box 1, momenteel op 49,5%, zou stijgen naar € 80.000 als gevolg van inflatiecorrectie. Recentere aanpassingen wijzen echter op een grensverhoging naar € 75.624 in 2024, een stijging van 3,55%. Hierdoor betalen minder hogere inkomens het hoogste tarief.

Deze wijziging beoogt financiële ruimte te creëren om de koopkracht van lage inkomens te verhogen en armoede te bestrijden.

Bijstelling van het Belastingtarief voor Eerste Schijf

Ook het belastingtarief voor de eerste schijf wordt aangepast: van 36,93% in 2023 naar 36,97% in 2024. De tabel voor de inkomstenbelasting box 1 toont het volgende voor 2024:

  • BOX 1 2024
    • BELASTBAAR INKOMEN: < € 75.624
    • TARIEF Schijf 1: 36,97%
    • TARIEF Schijf 2: > € 75.624: 49,50%

Verhoging van Arbeidskorting voor Lagere Inkomens

Als onderdeel van het koopkrachtpakket voor lagere inkomens wordt de arbeidskorting in 2024 verhoogd. Werkenden met een inkomen tussen € 23.000 en € 37.000 ontvangen een verhoogde heffingskorting van € 115.

Deze aanpassingen hebben aanzienlijke gevolgen voor de belastingtarieven en -grenzen in box 1 in 2024. Ze beogen de koopkracht te stimuleren en een meer evenwichtig fiscaal systeem te creëren dat diverse inkomensgroepen rechtvaardig behandelt.1

  1. https://www.mkbservicedesk.nl/nieuws/ondernemersnieuws/inkomstenbelasting-2024-grens-tweede-schijf-aangepast ↩︎